Wat is osteopathie

"De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen."
Belgische Academie voor Osteopathie vzw

De osteopaat ziet het lichaam als één geheel. Elk lichaamsdeel staat in relatie met en beïnvloedt elk ander lichaamsdeel. Het bewegingsapparaat (spieren, gewrichten, botten, ligamenten,…), het craniosacrale systeem (de schedel en de hersenvliezen) en de organen en hun verbindingen zijn via allerlei verbindingswegen met elkaar verbonden en zullen steeds in relatie tot elkaar getest en behandeld worden. Bewegingsverliezen binnen deze drie systemen kunnen ontstaan zijn na of door een harde val (ook in het verre verleden), een kneuzing, ziekte, littekens na operatie, een zware bevalling, verkleving van het weefsel door ontstekingsreacties, emotionele spanning, stress of verkeerde leef- en voedingsgewoontes…
Als osteopaat probeer je steeds de onderliggende oorzaak van een klacht op te sporen en te behandelen.

Binnen de craniële osteopathie vormt de biodynamische visie een richting die de krachten die het embryo creëren en doen groeien, erkennen als de krachten van groei en ontwikkeling gedurende het leven. Dit noemt men de zelfregulerende krachten van het lichaam waardoor het lichaam zichzelf bijstuurt, verdedigt en kan genezen. Deze richting gebruikt overwegend zeer zachte technieken.

Osteopathie is gesteund op een grondige kennis van de anatomie, fysiologie en neurologie van het menselijke lichaam.

Osteopathie kan een aanvulling vormen op andere medische behandelingen.

Contacteer ons

Adres

Info